ساعت سونتو

ساعت سونتو

شرکت suunto، در سال ۱۹۳۶ میلادی توسط توماس وهلنن، در فنلاند با تولید قطب نماهای اشباع شده از مایع، کار خود را آغاز کرد. از زمان تاسیس نمایندگی سونتو، این شرکت حرکت رو به جلویی را برای تولید ساعت ورز

read more

ساعت سونتو

شرکت suunto، در سال ۱۹۳۶ میلادی توسط توماس وهلنن، در فنلاند با تولید قطب نماهای اشباع شده از مایع، کار خود را آغاز کرد. از زمان تاسیس نمایندگی سونتو، این شرکت حرکت رو به جلویی را برای تولید ساعت ورز

read more

ساعت سونتو

شرکت suunto، در سال ۱۹۳۶ میلادی توسط توماس وهلنن، در فنلاند با تولید قطب نماهای اشباع شده از مایع، کار خود را آغاز کرد. از زمان تاسیس نمایندگی سونتو، این شرکت حرکت رو به جلویی را برای تولید ساعت ورز

read more